Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

  • Pentru obţinerea acestui paşaport este necesar ca ambii părinţi şi minorul să fie de faţă. Excepţii de la această regulă sunt prezentate la punctul 6 de mai jos.

 

Va trebui să depuneţi PERSONAL la sediul Secţiei Consulare, următoarele documente în ORIGINAL şi COPIE:

1) actul de rezidenţă al minorului (dacă acesta există)

2) certificatul de naştere al minorului (act emis de Oficiul de Stare Civilă din România, în care este menţionat CNP-ul). În cazul în care copilul este nou născut şi dispune doar de un certificat de naştere slovac, va trebui ca mai întâi să obţineţi unul românesc, printr-o cerere adresată secţiei consulare.

3) cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani. În cazul în care minorul peste 14 ani nu deţine o carte de identitate, el NU va putea solicita acest tip de paşaport. Una din soluţii ar fi ca acest minor să solicite un paşaport cu domiciliul în străinătate, dacă îndeplineşte condiţiile.

 4) actele de identitate ale părinţilor (cărţi de identitate sau / şi paşapoarte).

5) certificatul de căsătorie al părinţilor. În situaţia căsătoriilor încheiate în Slovacia, este necesar ca mai întâi să efectuaţi la secţia consulară transcrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile slovace, adică să obţineţi un certificat de căsătorie românesc.

6) În cazul în care unul din părinţi lipseşte va trebui să prezentaţi, în original, unul din următoarele documente:

- o declaraţie din partea părintelui care lipseşte dată în faţa unui notar din România sau dată la una din misiunile României din străinătate, inclusiv Slovacia, în care să menţioneze că este de acord cu eliberarea paşaportului cu domiciliul în România.

- o sentinţă de divorţ/încredinţare minor, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de un tribunal românesc, în original, în care să fie menţionat faptul că minorul este încredinţat părintelui prezent la ghişeu. Pentru sentinţele de divorţ/încredinţare minor pronunţate în străinătate este necesară recunoaşterea acestora de către un tribunal din România.

-  certificatul de deces al părintelui care lipseşte (dacă este cazul).

Notă : dacă părintele decedat a fost cetăţean străin se va depune la dosar certificatul de deces internaţional sau certificatul de deces însoţit de o traducere în limba română efectuată la un traducător autorizat.  

7) paşaportul vechi al minorului, dacă este cazul. În cazul furtului vechiului paşaport, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie slovace, împreună cu traducerea acesteia efectuată de un traducător autorizat. În cazul distrugerii paşaportului, se vor prezenta elemente ale paşaportului distrus/deteriorat, care să permită identificarea documentului.

PROCEDURA:

a Secţia Consulară a Ambasadei României la Bratislava cererile sunt primite în ordine cronologică, pe bază de programare obţinută prin portalul www.econsulat.ro.

În momentul depunerii actelor este necesar să plătiţi contravaloarea serviciului consular: 59 euro. La înmânarea banilor, funcţionarul consular vă va elibera obligatoriu o chitanţă.

Cererea de eliberare a paşaportului se emite automat la ghişeu, odată cu depunerea documentelor şi preluarea datelor biometrice (fotografie de tip paşaport, amprente digitale, semnătură – în funcţie de caz). Vă rugăm să nu solicitaţi funcţionarului consular, în avans, formulare de completat, pentru că ele nu vă pot fi înmânate decât după ce cererea dvs. a început să fie procesată.

RECOMANDARE: Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să vă asiguraţi că minorul poartă îmbrăcăminte de culoare închisă.

Timpul de procesare a cererii la ghişeu este de 30- 40 minute. În rare cazuri, timpul se poate prelungi şi la o oră. Cererea dvs. este procesată de funcţionarul consular cât timp dvs. vă aflaţi la ghişeu şi este trimisă on-line, în aceeaşi zi, la Serviciul de Paşapoarte din România. Ulterior, Ministerul de Interne va fabrica paşaportul în ţară (conţine un cip electronic care poate fi realizat doar în ţară) şi este trimis la Secţia Consulară unde ajunge după 3 - 5 săptămâni de la momentul depunerii cererii. În rare cazuri, această perioadă se poate prelungi până la 90 de zile.

Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat copilul prin sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, după caz, reprezentantul legal al minorului. În cazul în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este stabilit de comun acord de aceştia la ghişeu sau, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată.

Cum intru în posesia paşaportului?

După 5 săptămâni de la depunerea actelor, paşaportul dvs. ar trebui să fi fost deja trimis din ţară, de la Serviciul Paşapoarte, şi să se afle la Secţia Consulară din Bratislava. Pentru a verifica dacă noul dvs. paşaport a sosit la Secţia Consulară, vă rugăm să contactaţi telefonic Secţia Consulară.

Pentru a ridica paşaportul, va trebui să vă prezentaţi personal la Secţia Consulară, să vă identificaţi cu un document de identitate valabil, să demonstraţi că sunteţi părintele minorului (ex: cu certificatul său de naştere) şi să prezentaţi vechiul paşaport al minorului (dacă a avut) şi cartea sa de identitate (dacă a avut). Nu este necesară şi prezenţa minorului. Prezentarea vechiului paşaport (dacă există) este obligatorie. Cartea de identitate a minorului (dacă dispune de una) va fi retrasă în momentul eliberării paşaportului CRDS.

 

Ghidul alegătorului român din străinătate

30.10.2019

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 …

Scrutinul electoral pentru alegerea Președintelui României

30.10.2019

FOARTE IMPORTANT ! Scrutinul electoral pentru alegerea Preşedintelui României – noiembrie 2019 – In…

Consultare publica - secții de vot pentru alegerile prezidențiale

24.09.2019

Stimaţi concetăţeni, În zilele de 8-10 noiembrie 2019, respectiv, 22-24 noiembrie a.c., va fi organizat…

Ghidul privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice

27.08.2019

Stimati concetateni, Va informam asupra faptului ca noul ghid privind rezidenta fiscala poate fi accesat la…