Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de căsătorie

Conform legii române, căsătoria în străinătate a unui cetăţean român trebuie să fie recunoscută de statul român, înscrisă în registrele de stare civilă româneşti în termen de 6 luni, operaţiune care se soldează cu eliberarea unui certificat de căsătorie românesc. 

Pentru recunoaşterea şi înscrierea unei căsătorii care a avut loc în Austria şi obţinerea unui certificat de căsătorie românesc, cetăţeanul român trebuie să depună la Secţia Consulară, personal, următoarele acte în ORIGINAL şi 2 COPIi:

1.     Dovada şederii în Slovacia, fără traducere; 

2.     Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei alte cereri de transcriere sau înscriere a actului (formular tipizat; se obţine de la Secţia Consulară);

3.     Declaraţie pe proprie răspundere dată de către ambii soţi din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă regimului matrimonial al căsătoriei încheiate în Slovacia. Declaraţia se dă la ghişeu, în faţa consulului.

 

În cazul în care unul dintre soţie este cetăţean slovac, declaraţia se poate da în faţa consulului doar în prezenţa unui traducător autorizat contractat de către petent. Alternativ, declaraţia poate fi dată la un notar slovac, caz în care trebuie însoţită de o traducere autorizată şi legalizată.

 

Formular tip pentru respectiva declaraţie este: Subsemnata/Subsemnatul………născut la….cu domiciliul la…..având act de identitate………….declar pe proprie răspundere că regimul matrimonial aplicabil căsătoriei pe care am încheiat-o la data de……..cu………………..născut la……..identificat cu…………….este supus legii slovace, în conformitate cu reglementările în materie ale statului pe teritoriul căruia am încheiat căsătoria specificată anterior.

 

4.     Certificatul de căsătorie slovac. în cazul prezentării Certificatului internațional de căsătorie (multilingv), NU mai este necesara traducerea documentului.

5.     Traducerea  autorizată şi legalizată în limba română a certificatului de căsătorie slovac la un traducător autorizat austriac şi legalizată la notar sau la un traducător român;

6.     Certificatele de naştere ale ambilor soţi, indiferent de cetăţenie..

7.     Actele de identitate ale ambilor soţi valabile (paşaportul, buletinul sau cartea de identitate, certificat de încetăţenire, adeverinţă de cetăţenie română).

8.     Dacă persoana care doreşte înscrierea certificatului de căsătorie, cetăţean român, a avut căsătorii şi/sau divorţuri anterioare, este obligatorie prezentarea tuturor actelor care atestă aceste fapte de stare civilă (sentinţa de divorţ, certificat deces, etc.), neapărat înregistrate în Registrul de stare civilă român (adică prezentate prin certificate sau hotărâri judecătoreşti emise de autorităţi române). Pentru cazul în care unele fapte de stare civilă petrecute în străinătate nu au fost încă înregistrate în Registrul de stare civilă român, se va efectua, în prealabilînscrierea de menţiuni cu privire la acele fapte (detalii prezentate la pagina https://viena.mae.ro/node/474). 

 

Precizări importante:

Toate actele originale prezentate la ghişeu sunt returnate titularilor, Secţia Consulară păstrând doar copiile. 

Persoanele care nu au un document de identitate românesc trebuie mai întâi să obţină unul şi abia apoi să depună cererea de înscriere.

Numele şi prenumele din certificatele de stare civilă trebuie să fie identice, literă cu literă, cu cele din actele de identitate! Dacă nu sunt, va trebui să se efectueze înscrierea de menţiuni cu privire la schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă în Registrele române şi abia apoi se poate face înscrierea căsătoriei (informaţii separat).

Cererile incomplete nu vor putea fi preluate.

Ridicarea certificatului de căsătorie şi semnarea în Registrele de stare civilă româneşti se face de ambii soţi. Deci, prezenţa ambilor soţi la Consulat este obligatorie!

Serviciul consular este gratuit. 

 

Ghidul alegătorului român din străinătate

30.10.2019

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 …

Scrutinul electoral pentru alegerea Președintelui României

30.10.2019

FOARTE IMPORTANT ! Scrutinul electoral pentru alegerea Preşedintelui României – noiembrie 2019 – In…

Consultare publica - secții de vot pentru alegerile prezidențiale

24.09.2019

Stimaţi concetăţeni, În zilele de 8-10 noiembrie 2019, respectiv, 22-24 noiembrie a.c., va fi organizat…

Ghidul privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice

27.08.2019

Stimati concetateni, Va informam asupra faptului ca noul ghid privind rezidenta fiscala poate fi accesat la…