Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Certificatul de naştere

Conform legii române, naşterea în străinătate a unui copil din părinţi cetăţeni români sau dintre un părinte român şi unul străin trebuie să fie recunoscută de statul român, înscrisă în registrele de stare civilă româneşti în termen de 6 luni, operaţiune care se soldează cu eliberarea unui certificat de naştere românesc. 

Pentru recunoaşterea şi înscrierea unei naşteri care a avut loc în Slovacia, părintele minorului care este cetăţean român, sau copilul, dacă are peste 14 ani sau este major, trebuie să depună la Secţia Consulară, personal, următoarele acte în ORIGINAL şi 2 COPII:

 

1. Dovada şederii în Slovacia a copilului, sub forma unui act de rezidenţă, fără traducere;

2. Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei alte cereri de înscriere/reconstituire a actului (formular tip - se obţine la Secţia Consulară);

3. Certificatul de naştere slovac. În cazul prezentării Certificatului internațional de naştere (multilingv), denumit´, NU mai este necesara traducerea documentului.

4. Traducerea autorizată şi legalizată în limba română a certificatului de naştere slovac realizată fie la un traducător autorizat slovac şi legalizată la notarul slovac, fie la un traducător din România:

5. Certificatele de naştere ale părinţilor, precum şi certificatul românesc de căsătorie al acestora (dacă este cazul);

6. Paşaportul sau cartea de identitate ale ambilor părinţi sau ale copilului major, titularul actului de naştere, cu confirmarea cetăţeniei române;

7. Declaraţia ambilor părinţi privind domiciliul minorului (formular tip - se obţine la Secţia Consulară);

8. Declaraţia ambilor părinţi privind naţionalitatea minorului (dacă se doreşte – formular tip obţinut la Secţia Consulară)

 Precizări: 

  • Dacă ambii părinţi sunt cetăţeni români, cererea se va depune de oricare dintre ei.
  • Dacă titularul actului de naştere are peste 14 ani sau este major şi nu dispune de un act de identitate românesc, este necesar ca în prealabil să solicite la Secţia Consulară o clarificare a cetăţeniei, soldată cu obţinerea unei adeverinţe de cetăţenie română, valabilă 6 luni de la data emiterii şi care permite în acest interval soluţionarea înscrierii certificatului străin în registrul de stare civil românesc. Durata de obţinere a adeverinţei de cetăţenie este de aproximativ 3 luni. 
  • Toate actele originale prezentate la ghişeu sunt returnate titularilor, Secţia Consulară păstrând doar copiile. 
  • Dacă naşterea care se înscrie a avut loc după 01.01.2004, va fi primit, o dată cu certificatul de naştere, şi Codul Numeric Personal (obligatoriu pentru obţinerea ulterioară a unui act de identitate/paşaport). Dacă naşterea a avut loc până la 31.12.2003, Codul Numeric Personal se solicită separat, ulterior, prin Serviciile de Stare civilă din România sau prin misiunile diplomatice şi consulare (informaţii separat).
  • Serviciul consular este gratuit. 

Pentru depunerea actelor, semnarea acestora şi autentificarea declaraţiilor pe proprie răspundere, prezenţa la Consulat este obligatorie!

Ridicarea certificatului şi semnarea în Registrele de stare civilă româneşti se face numai de către persoana care a depus cererea (sau părintele respectiv, dacă este vorba de înscrierea naşterii unui minor)!

Ghidul alegătorului român din străinătate

30.10.2019

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 …

Scrutinul electoral pentru alegerea Președintelui României

30.10.2019

FOARTE IMPORTANT ! Scrutinul electoral pentru alegerea Preşedintelui României – noiembrie 2019 – In…

Consultare publica - secții de vot pentru alegerile prezidențiale

24.09.2019

Stimaţi concetăţeni, În zilele de 8-10 noiembrie 2019, respectiv, 22-24 noiembrie a.c., va fi organizat…

Ghidul privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice

27.08.2019

Stimati concetateni, Va informam asupra faptului ca noul ghid privind rezidenta fiscala poate fi accesat la…