Actualitatea ambasadei

Informare privind rezidența fiscală a persoanelor fizice

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice n. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent "Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România". 

Chestionarele se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități: 

  1. la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă, cu confirmare de primire;
  2. se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România;  
  3. electronic, de către contribuabilii care dețin certificat de semnătură electronică sau sunt înregistrați în Spațiul Privat Virtual.

Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din România și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România.

Pe portalul ANAF este disponibil "Ghidul pentru stabilirea rezidenței fiscale".

Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioadă impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României cât și în statul străin cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, completează Chestionarul și este obligată în continuare la plata veniturilor obținute din orice sursă, atât din România cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici.

În conformitate cu prevederile art.336, alineatul 3 1 din Codul de procedură fiscală constitutie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018.

În vederea informării contribuabililor cu privire la obligația de depunere a chestionarelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe website-ul propriu “Ghidul pentru stabilirea rezidenței fiscale”.

Inchiderea sectiei consulare

19.07.2019

Stimați concetățeni, Va informam ca, începând cu data de 20.07.2019 serviciile consulare ale Ambasadei…

Consultare publica - secții de vot pentru alegerile prezidențiale

24.09.2019

Stimaţi concetăţeni, În zilele de 8-10 noiembrie 2019, respectiv, 22-24 noiembrie a.c., va fi organizat…

Ghidul privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice

27.08.2019

Stimati concetateni, Va informam asupra faptului ca noul ghid privind rezidenta fiscala poate fi accesat la…

Înregistrarea la alegerile pentru Președintele României

02.08.2019

Alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la alegerile pentru Preşedintele României din 8, 9 și 10…